Hymer Klub Danmark Logo
MenuOM HYMER KLUB DANMARKKOMMENDE ARRANGEMENTERKØB OG SALGTIDLIGERE ARRANGEMENTERTUR- BERETNINGERMEDLEMMERNES SIDE


BLIV MEDLEM
af
Hymer Klub Danmark

Nyt fra forum:
Sommer tur 2024 (1 svar)
Facebook (3 svar)
Herninmg (0 svar)
Postmaster (5 svar)
Julehilsen (1 svar)
Udmelding. (1 svar)
På vei mot Ru... (1 svar)
Spontan Nytår... (0 svar)
Spontan træf ... (1 svar)
Køb & Salg (1 svar)

Hymer forhandlere:

Hymer forhandlere

Forhandlerliste

Hymer merchandises:

Merchandises

Merchandises

OPFORDRING

Lørdag d. 20. september

Ankomst indtil kl. 14.00 Det var utroligt dejligt at se hvordan campingpladsen myldrede med Hymer campingvogne. Vi mødte talstærkt op med 25 vogne fra hele landet og vejret var dejligt varmt og solrigt, så der var alle muligheder for et hyggeligt træf. 

Kl. 14.00 : Vi mødtes i fælleshuset hvor Søren bød velkommen hvorefter medlemmerne præsenterede sig og fortalte hvilken campingvogn de havde. Derefter gav Søren ordet til Flemming der fortalte om hvordan klubben startede.  Mary-Ann fortsatte med at fortælle om klubbens fremgang i medlemstal, Doris supplerede med hvordan vi var fordelt på landsdelene og derefter fortsatte Mary-Ann med at fortælle om oprettelse af medlemsliste, girokonto, hjemmeside samt klubbens økonomi pr. d.d.

Søren fortalte om klubbens visioner i fremtiden. Han har været rundt til nogle af forhandlerne for at skabe kontakt og har foreløbig tilsavn fra én forhandler om, at klubbens medlemmer fra tid til anden kan få specielle gode tilbud. Desuden fortalte han om vores planer om at få lavet vimpler/klæbemærker med klubbens logo til at sætte på vognene. Doris bemærkede at vi skal huske at få tilladelse til at bruge Hymers logo inden vi sætter noget i gang. Vi talte om hvorvidt der skulle være flere end 2 træf om året, men stemningen var for at beholde de 2 som det er nu og så evt. tage punktet op igen til generalforsamlingen. Flemming tilbød at finde forslag til egnede steder for vores generalforsamling i bededagsferien 2004, da han bor i jylland. Der vil blive sendt et nyheds-brev ud 4 gange om året, første gang til oktober i år. Herefter var der almindelig hyggelig snak medlemmerne imellem. Søren fik uddelt sedler med poster til eftermiddagens køretur i området og herefter skiltes man indtil kl. 15.30 hvor køreturen startede for de som havde lyst til at deltage.
 

Vi kørte en dejlig tur på ca. 30 km. i det gode vejr og fik set området og besvaret opgaverne på det uddelte papir.

Kl. 18.30-20.00: Fællesspisning ved fælleshuset.
Der var desværre nogen som havde været hurtigere end os til at occupere det halve af grillen så der blev kø for dem som skulle have deres mad grillet, men alt foregik dog i en hyggelig stemning.

De fleste sad inde i fælleshuset og nogle også udenfor ved grillen og alt i alt var der megen hyggelig snak ved bordene. Ca. kl. 20.00 rejste Jørgen Steinicke sig og fortalte levende om Gerdas og hans rejseoplevelser i denne sommer. Det var spændende at høre om deres oplevelser i udlandet og vi siger tak for at de ville dele dem med os andre. Herefter fortsatte Egon Falck-Christensen med en også meget spændende beretning om campinglivet i ind og udland på godt og ondt - heldigvis mest godt. Han fortalte om hvordan de mest camperede udenfor campingpladser og hvordan de også havde været ude for at blive gasset og bestjålet, men nu altid havde hund med og så skete det ikke mere. Stor tak til Egon for hans mange gode råd og gode måde at fortælle på.

 

 

Søndag d. 21. september

 

Kl. 10.00: Fælles morgenbord.

Der var desværre indsneget sig en lille fejl i programmet. Der stod "Fælles morgenbord", men det var meningen at der skulle have stået "Fælles formiddagskaffe", så nogle mødte op med morgenmad og synes at det var lidt sent og andre havde formiddagskaffen med. Men det gik nu alligevel og alle hyggede sig. Bestyrelsen blev takket for et dejligt arrangement og der fremkom nogle gode forslag til bestyrelsen. Birna Neesgaard foreslog at man indrog lokale medlemmer til at arrangere kommende træfs, da de har et godt lokal kendskab og har derfor nemmere ved at arrangere, dels for at aflaste bestyrelsen. Mogens og Doris Petersen foreslog, at man i løbet af vinteren afholdt et dag/aften vintermøde i januar/februar måned, f.eks. i samarbejde med en forhandler, således at der ikke går et halvt år inden man kan mødes igen. Der skulle afholdes et møde øst og et møde vest for storebæltsbroen. Der var bred enighed om, at det var en god idé og det arbejder bestyrelsen videre på at få sat i værk. Ove og Tove Stig-Pedersen foreslog at man kunne følges ad til og fra Hymer fabriksturen, og man blev enige om, at lægge forslaget ud på klubbens hjemmeside og se om der var tilslutning til det.

Derefter var der hyggeligt samvær og masser af Hymer snak, der bagefter forsatte rundt om ved alle vognene, hvor de forskellige tekniske løsninger blev nøje studeret og diskuteret indtil, at det var tid til at vende næsen hjemad igen.

Alt sammen i en venskabelig atmosfære og med godt  humør.

HOLLAND
BELGIEN
DANMARK
FRANKRIG
GRÆKENLAND
ITALIEN
NORGE
RUNDREJSER
SCHWEIZ
STORBRITANIEN
SVERIGE
TJEKKIET
TYSKLAND
UNGARN
ØSTRIG
Print siden ud
6858488 besøgende siden 25-11-2022
-- En campingklub for glade campister --